Ochrona fizyczna osób i mienia

Jedną z podstawowych form naszej działalności jest ochrona osób i mienia.
Działamy na podstawie koncesji MSWiA nr L- 0619/01 oraz zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Posiadamy status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej.

Od ponad dziesięciu lat ochraniamy obiekty na rynku małopolskim. Posiadamy uzbrojone, zmotoryzowane załogi interwencyjne, środki przymusu bezpośredniego oraz pełne umundurowanie.

Wszystkie ochraniane przez nas obiekty objęte są również specjalnym nadzorem poprzez pracę koordynatorów służb ochronnych , nadzorujących ciągłość i przebieg ochrony.

Starannie selekcjonujemy pracowników ochrony, sprawdzając ich predyspozycje psychofizyczne oraz doświadczenie. Szkolimy, tak aby w kontakcie z Państwem wykazywali odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie. Pracownicy są umundurowani zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia.

Stacjonarną ochroną obejmujemy różnego rodzaju obiekty zarówno małe jak i duże, zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, place budowy, sklepy i domy prywatne.


PRODUKTY
  • Ochrona fizyczna osób i mienia
  • Monitoring obiektów
  • Projektowanie i montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń
  • Ochrona imprez masowych
  • Usługi sprzątania
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Usługi energetyczne

PUT Sp. z o.o.
ul. Miechowity 6a, 31-475 Kraków
Tel: Całodobowo (12) 64-65-592
Sekretariat (12) 64-65-590

© 2012 PUT Sp. z o.o.